Штампа

Асистивне технологије

Коментарисао Методе

 


Под асистивним технологијама подразумева се сваки део опреме или систем, без обзира да ли се употребљава у изворном облику, модификован или прилагођен, који се користи да би се повећале, одржале или побољшале функционалне способности особа са инвалидитетом. Средствима и системима асистивне технологије олакшавају се активности свакодневног живота ових особа у смислу повећења степена њихове самосталности.

У нашој школи ученицима је на располагању дигитална учионица, интерактивна табла и сензорна соба.