Штампа

Списак писмених вежби

Коментарисао Globalno

Образовање одраслих

 

Српски  језик

ПРВИ ЦИКЛУС

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

26.9.2017.

25.10.2017.

27.9.2017.

17.10.2017.

20.11.2017.

5.12.2017.

22.11.2017.

7.12.2017.

Српски  језик

ТРЕЧЋИ ЦИКЛУС 1

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

26.9.2017.

25.10.2017.

27.9.2017.

17.10.2017.

20.11.2017.

5.12.2017.

22.11.2017.

7.12.2017.

 

Српски  језик

ТРЕЧЋИ ЦИКЛУС 2

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

25.9.2017.

17.10.2017.

28.9.2017.

19.10.2017.

14.11.2017.

12.12.2017.

22.11.2017.

19.12.2017.

Штампа

Списак писмених вежби

Коментарисао Globalno

Српски  језик

ПЕТИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

10.10.2017.

31.10. 2017.

18.10.2017.

25.10.2017.

7.12.2017.

21.12.2017.

13.12.2017.

28.12.2017.

Српски  језик

ШЕСТИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

11.9.2017.

19.10.2017.

28.9.2017.

18.10.2017.

7.11.2017.

21.12.2017.

11.12.2017.

17.1.2018.

Српски  језик

СЕДМИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

3.10.2017.

26.10. 2017.

18.10.2017.

30.10.2017.

5.12.2017.

22.12.2017.

26.12.2017.

11.1.2018.

Српски  језик

ОСМИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмени задатак

Писмена вежба

Писмени задатак

4.10.2017.

25.10. 2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

7.12.2017.

22.12.2017.

26.12.2017.

11.1.2018.

 

 

 

Штампа

Списак писмених вежби

Коментарисао Globalno

Српски  језик

ПРВИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмена вежба

16. 10. 2017.

30. 10. 2017.

27. 11. 2017.

29. 12. 2017.

19. 10. 2017.

8. 11. 2017.

17.11. 2017.

Српски  језик

ДРУГИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмена вежба

29. 9. 2017.

24. 10. 2017.

24. 11. 2017.

19. 1. 2018.

27. 9. 2017.

15. 11. 2017.

6. 12. 2017.

20. 12. 2017.

Српски  језик

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Математика

Писмена вежба

Писмена вежба

5. 10. 2017.

7. 11. 2017.

7. 12. 2017.

10. 1. 2017.

10. 1. 2018.

28. 9. 2017.

30. 10. 2017.

29. 11. 2017.

28. 12.2017.

30. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампа

Пројекти

Коментарисао Globalno

У новембру 2015.године  организовано је свечано отварање игралишта поводом реализације пројекта "Играјмо се заједно", који је финансирала Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада. Пројектом су обезбеђене справе за двориште школе, које служе за реализацију наставних и ваннаставних активности, као и за слободно време ученика, како наших тако и ученика суседне школе, али и за децу из околине.

У Србији се од половине 2009. године спроводи пројекат Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - DILS. Пројекат заједнички реализују Министарство просвете и науке, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике. Основни циљ  пројекта је да омогући квалитетније, лакше доступне, делотворније и праведније услуге намењене становништву у области просвете, здравља и социјалне заштите.

Наша школа је такође учествовала у овом пројекту, којим су обезбеђена значајна наставна средства и асистивна технологија, а уједно учвршчена је сарадња са другим васпитно - образовним установама.