...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
specskolasa@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Т.Р. за донације: 840-4354760-02

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Основна школа ”Свети Сава” је школа за децу са сметњама у развоју и смештена је у градском подручју. Школа је организована тако да обезбеђује образовање и васпитање које одговара степену развоја и узрасту детета, односно ученика. Ученици са сметњама у развоју имају једнаке могућности за образовање. Сходно томе, основна делатност ове школе је васпитање, образовање и социјализација деце са сметњама у развоју, као и деце са аутизмом узраста од 5,5 до 17 година, образовање одраслих, као и образовање деце на кућном и болничком лечењу. Организован рад са децом са сметњама у развоју почео је 1963. године формирањем одељења при редовним школама. Школа је основана 1973. године, а оснивач је Град Шабац. Школа је током свог рада пролазила кроз тешке периоде и своје редовне активности обављала у неадекватним условима. Настава се одвијала у монтажном објекту, који није задовољавао ни најосновније потребе наших ученика, без прихватљивог простора, основних наставних средстава и дидактичког материјала. У једном периоду, због великог броја ђака, а недовољног простора, настава се чак одвијала на две локације, што је додатно отежавало функционисање. Крајем 2004. године, школа је конкурисала и добила донацију Амбасаде Јапана. Донација је била намењена реконструкцији постојећег објекта од 450 м2 у дворишту Основне школе „Вук Караџић“, као и доградњи школског простора од 140 м2 . Основна школа „Свети Сава“ је установа која образује ученике са различитим врстама сметњи (аутизам, церебрална парализа, АДХД, слабовиди, ученици са Дауновим, Ангелмановим, Вестовим и др. синдромима) и као таква јединствена је у подручју Колубарско – Мачванског региона и делимично Сремског округа. Такође, школа пружа услуге и деци која су у редовном систему образовања и васпитања. Са тренутним простором и наставним средствима, помагалима и дидактичким материјалима, школа у одређеној мери задовољава потребе ове деце. Међутим, услед жеље за што квалитетнијом наставом, у складу са савременим развојем образовања, науке и технологије, школа ће и даље наставити да путем пројеката обезбеђује средства како би реализовала све своје планиране активности.

Посетите нашу Фејсбук страницу

ОШ Свети Сава

015 341 129

specskolasa@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац