Штампа

Пројекти

У новембру 2015.године  организовано је свечано отварање игралишта поводом реализације пројекта "Играјмо се заједно", који је финансирала Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада. Пројектом су обезбеђене справе за двориште школе, које служе за реализацију наставних и ваннаставних активности, као и за слободно време ученика, како наших тако и ученика суседне школе, али и за децу из околине.

У Србији се од половине 2009. године спроводи пројекат Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - DILS. Пројекат заједнички реализују Министарство просвете и науке, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике. Основни циљ  пројекта је да омогући квалитетније, лакше доступне, делотворније и праведније услуге намењене становништву у области просвете, здравља и социјалне заштите.

Наша школа је такође учествовала у овом пројекту, којим су обезбеђена значајна наставна средства и асистивна технологија, а уједно учвршчена је сарадња са другим васпитно - образовним установама.