...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
specskolasa@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Т.Р. за донације: 840-4354760-02

Клуб родитеља и наставника

Упис у нашу школу

Према Закону о основама система образовања и васпитања од 2009. године укључивање све деце у образовање постала је законска обавеза, што значи да су родитељи у обавези да своје дете упишу у основну школу. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година.

Ученик редовне школе који се образује по ИОП-у (индивидуалном образовном плану) или без њега, а не постиже очекиване резултате, може се уписати у нашу школу на основу мишљења интерресорне комисије.

Додатна подршка детету/ученику – информације за родитеље/старатеље →


Потребна докумeнта за упис у школу

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Потврда о пребивалишту
  • Потврда о завршеном припремном предшколском програму
  • Мишљење интерресорне комисије (захтев - документ у прилогу) →Захтев

Контактирајте нас

Kорисни савети за родитеље за рад са децом код куће

Зашто баш наша школа?

Вашем детету на једном месту биће омогућена додатна подршка стручњака (логопед, олигофренолог, соматопед, реедукатор психомоторике, специјални педагог).

Деца са сметњама у развоју у редовној школи су и даље без додатне подршке стручњака.

Дете које постиже постепени успех као и остала деца која су му слична, има веће шансе да буде задовољније, сигурније и срећније.

Школа располаже асистивном технологијом и адекватним дидактичким средствима.

Ученик наше школе има право на:

  • бесплатну ужину и оброк у продуженом боравку
  • бесплатне уџбенике и школски прибор
  • превоз за ученика и пратиоца
  • организоване екскурзије

Линк за упознавање родитеља са електронским дневником


Распоред писмених вежби и задатака


Посетите нашу Фејсбук страницу

Распоред звона

Прва смена
Редни број часа Време
1. 7:30 - 8:15
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
Друга смена
Редни број часа Време
1. 12:40 – 13:25
2. 13:45 - 14:30
3. 14:35 – 15:20
4. 15:35 – 16:20
5. 16:25 – 17:10
6. 17:10 - 18:00
НАПОМЕНА:

Часови обавезних изборних предмета, секција и слободних активности одвијају су се 5. и 6. часа преподневне односно претчас поподневне смене.

Школа ради у две смене: преподневној и поподневној.

Преподневна смена почиње у 7:30 часова, а завршава се у 13:25 часова.

Поподневна смена почиње у 13:45 часова, а завршава се у 18:00 часова.


РАСПОРЕД ЧАСОВА →


РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА →


Критеријуми за оцењивање →


За више информација можете нас контактирати путем емаила или броја телефона или можете посетити нашу школу.

Чланови тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. Ивана Живковић – координатор тима, тел. 064 4612618

2. Весна Бошковић – секретар школе, тел. 015 341129 (лице за заштиту података о личности)

3. Катарина Шојић – стр.сарадник-педагог школе, тел. 060 3830335

4. Милица Јокић - родитељ ученика, тел. 061 3786753

5. Јелена Ђурђевић – ВД директора школе, тел. 064 1536515

Email: specskolasa@gmail.com

Telefon: 015 341 129

ОШ Свети Сава

015 341 129

specskolasa@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац