...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
osnovnaskolasvsava@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Упис у нашу школу

Према Закону о основама система образовања и васпитања од 2009. године укључивање све деце у образовање постала је законска обавеза, што значи да су родитељи у обавези да своје дете упишу у основну школу. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година.

Ученик редовне школе који се образује по ИОП-у (индивидуалном образовном плану) или без њега, а не постиже очекиване резултате, може се уписати у нашу школу на основу мишљења интерресорне комисије.

Додатна подршка детету/ученику – информације за родитеље/старатеље →


Потребна докумeнта за упис у школу

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Потврда о пребивалишту
  • Потврда о завршеном припремном предшколском програму
  • Мишљење интерресорне комисије (захтев - документ у прилогу) →Захтев

Контактирајте нас

Зашто баш наша школа?

Вашем детету на једном месту биће омогућена додатна подршка стручњака (логопед, олигофренолог, соматопед, реедукатор психомоторике, специјални педагог).

Деца са сметњама у развоју у редовној школи су и даље без додатне подршке стручњака.

Дете које постиже постепени успех као и остала деца која су му слична, има веће шансе да буде задовољније, сигурније и срећније.

Школа располаже асистивном технологијом и адекватним дидактичким средствима.

Ученик наше школе има право на:

  • бесплатну ужину и оброк у продуженом боравку
  • бесплатне уџбенике и школски прибор
  • превоз за ученика и пратиоца
  • организоване екскурзије

Распоред писмених вежби и задатака


Посетите нашу Фејсбук страницу

Распоред звона

Прва смена
Редни број часа Време
1. 7:30 - 8:15
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
Друга смена
Редни број часа Време
1. 12:40 – 13:25
2. 13:45 - 14:30
3. 14:35 – 15:20
4. 15:35 – 16:20
5. 16:25 – 17:10
6. 17:10 - 18:00
НАПОМЕНА:

Часови обавезних изборних предмета, секција и слободних активности одвијају су се 5. и 6. часа преподневне односно претчас поподневне смене.

Школа ради у две смене: преподневној и поподневној.

Преподневна смена почиње у 7:30 часова, а завршава се у 13:25 часова.

Поподневна смена почиње у 13:45 часова, а завршава се у 18:00 часова.


Распоред часова-кућна настава →

За више информација можете нас контактирати путем емаила или броја телефона или можете посетити нашу школу.

Email: osnovnaskolasvsava@gmail.com

Telefon: 015 341 129

ОШ Свети Сава

015 341 129

osnovnaskolasvsava@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац