Штампа

Деца којој је потребна подршка

Корисни линкови за родитеље:

Основне информације за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите

http://inkluzivno-obrazovanje.rs/files/OsnovneInformacijeZaRoditelje.pdf

Водич за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите

http://inkluzivno-obrazovanje.rs/files/vodic-za-roditelje.pdf