Штампа

Упис у нашу школу


Родитељи су у обавези да омогуће свом детету упис у први разред основне школе и омогуће му школовање. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година.

Ученик редовне школе који се образује по ИОП-у (индивидуалном образовном плану) или без њега, а не постиже очекиване резултате може се уписати у нашу школу на основу мишљења интерресорне комисије и преводнице матичне школе.


 

Како до интерресорне комисије?

Захтев интерресорној комисији може поднети родитељ, старатељ преко изабраног педијатра или васпитно-образовна установа ( школа или вртић) у којој се дете налази.


 

Зашто баш наша школа?

  • вашем детету на једном месту биће омогућена додатна подршка стручњака (лопгопед, олигофренолог, соматопед, реедукатор психомоторике, специјални педагог)
  • деца  са сметњама у развоју у редовној школи су и даље без додатне подршке стручњака
  • "Similis simili gaudet!"( Сличан се сличном радује). Дете које постиже сличан успех као и остала деца има веће шансе да буде задовољније, сигурније и срећније.
  • школа располаже асистивном технологијом и адекватним дидактичким средствима
  • ученик наше школе има право на бесплатан

- уџбенике и школски прибор,                                                        - превоз за ученика и пратиоца,

- ужину и оброк у продуженом боравку,                                          - екскурзије.


 

Потребна докумeнта за упис у школу

  • извод из матичне књиге рођених
  • потврда о завршеном припремном предшколском програму
  • мишљење интерресорне комисије