Штампа

Историјат школе

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законом, школа је организована тако да обезбеђује образовање и васпитање које одговара степену развоја и узрасту детета, односно ученика.

Ученици са развојним сметњама имају једнаке могућности за образовање.

Сходно томе, основна делатност ове школе је васпитање, образовање и социјализација лако, умерено, вишеструко ометене деце као и деце са аутизмом узраста од 5,5 до 19 година, као и образовање одраслих.

 

1963.године почиње организован образовно - васпитни рад са децом са сметњама у развоју формирањем специјалних одељења при редовним школама.. Школа је основана 1973. године, а оснивач је СО Шабац. До 1978. године школа је функционисала тако што су још увек одељења била при редовним основним школама,  јер ова школа није имала своју школску зграду. 1978одине  школа добија 100м2 расположивог простора у оквиру           ОШ „ Вук Караџић „ .  Од 02.09.2003. школа носи назив „Свети Сава“. Школа добија монтажни објекат 1984. године од 200 м2 такође као привремено решење.

 Крајем 2004. године школа је конкурисала и добила донацију Јапанске амбасаде . Уговор је потписан у Влади Србије 04.02.2005. године. Донација је намењена реконструкцији постојећег објекта од 450 метара квадратних у дворишту Основне школе Вук Караџић, као и доградњи школског простора од 140 метара квадратних . Радови на реконструкцији и доградњи школе су почели у јуну 2005. године.

Овом донацијом Јапанске амбасаде, као и укључивањем локалне самоуправе у процес изградње школе ова институција је обезбеђењем простора за васпитно-образовни рад створила услове да у догледно време постане ресурсни центар за рехабилитацију, хабилитацију и едукацију.

2016. школа добија Сензорну собу као донацију Фондације „ Ана и Владе Дивац“.Соба има вешеструку примену. Поред ученика наше школе, од ове године доступна је и широј локалној заједници, тачније деци са развојним сметњама који су на  третману у Развојном саветовалишту Дома здравља Шабац.