Штампа

Историјат школе

1963.г. Почиње организован образовно - васпитни рад са децом са сметњама у развоју формирањем специјалних одељења при редовним школама.

1974.г. Школа је основана као самостална институција, али се ВО рад и даље одвијао у одељењима при редовним основним школама, јер није имала сопствену зграду .

1978.г. Школа добија 100м2 расположивог простора у оквиру једне редовне школе.

1984.г. Добија на коришћење монтажни објекат површине 200м2 као привремено решење.

2005.г. Донацијом јапанске амбасаде и локалне самоуправе школа добија сопствену зграду.