Штампа

Образовање одраслих

Коментарисао Школа


 

Oрганизује се од септембра 2013. године за ученике са сметњама у развоју који су старији од 15 година, а који нису завршили основну школу или нису били у систему образовавања. Групе су формиране у зависности од броја пријављених кандидата. Настава  се одвија у просторијама наше школе.