Штампа

Основна школа

Коментарисао Школа


Настава у основној школи је разредно - предметна. У школи ученици се образују по посебним програмима и редовном плану и програму за први и други разред. Индивидуални образовни план израђује се за децу која не могу да прате предвиђен програм и којима је потребна додатна подршка. Ови ученици се укључују у индивидуалне третмане логопеда, соматопеда и реедукатора психомоторике. Наставу реализују дефектолози различитих профила, као и професор физичког васпитања.  Рад у школи се организује у две смене:

  • преподне ( 7.30-13.25) - одељења од V до VIII
  • послеподне (13.45-18.00) - одељења од I до IV разреда.

Ученици нижих разреда могу да користе продужени боравак у периоду од 7.15 до 12.45 часова.

Поред обавезних наставних активности ученици имају обавезне изборне предмете, а у оквиру секција могу бити укључени у драмско рецитаторску, фолклорну и народну радиност.