Штампа

Основна школа

Коментарисао Школа


Настава у основној школи је разредно - предметна. У школи ученици се образују по посебним програмима и редовном плану и програму за први и други разред. Индивидуални образовни план израђује се за децу која не могу да прате предвиђен програм и којима је потребна додатна подршка. Ови ученици се укључују у индивидуалне третмане логопеда, соматопеда и реедукатора психомоторике. Наставу реализују дефектолози различитих профила, као и професор физичког васпитања.  Рад у школи се организује у две смене:

  • преподне ( 7.30-12.35) - одељења од V до VIII
  • послеподне (12.45-17.00) - одељења од I до IV разреда.

Ученици нижих разреда могу да користе продужени боравак у периоду од 7.15 до 12.45 часова.

Поред обавезних наставних активности ученици имају обавезне изборне предмете, а у оквиру секција могу бити укључени у драмско рецитаторску, фолклорну и народну радиност.

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА, ШК.2015/.2016. I Катарина Живановић- писмене вежбе,српски: 2.11.,27.11., 23.12, 6.3., 20.3., 24.4., 10.6.; математика:5.11., 30.11., 24.12, 25.2., 16.3., 30.4., 3.6. III Милица Николић-писмене вежбе,српски: 26.10., 21.12., 8.2., 31.3., 18.5., 3.6.;математика 23.10., 18.12., 8.2., 24.3., 25.5., 8.6. 22.1, 27.5. IV Милица Николић-писмене вежбе, српски:26.10., 21.12., 8.2., 31.3., 18.5., 3.6.математика 23.10., 18.12., 8.2., 24.3., 25.5., 8.6. писмени задаци,српски 2.11., 13.1., 9.3.,23.5. математика: 13.11.,12.1., 14.3., 13.5. V Јелена Ђурђевић-писмене вежбе,српски: 25.9.,13.10.,29.1.,15.3., 11.5.; математика: 21.10., 11.3., 20.5.; писмени задаци српски: 22.10., 10.12., 23.3., 30.5.; математика:30.10.,22.12., 18.3., 25.5. VI Татјана Владисављевић- писмене вежбе,српски:20.10.,9.12.,13.1., 15.3.,10.5.;математика: 8.10., 2.12, 19.1., 8.3., 17.5.писмени задаци,српски: 4.11., 16.12., 22.3., 31.5.; математика:29.10.,23.12., 29.3., 7.6. VII Александра Поповић-писмене вежбе,српски: 2.10., 7.12., 14.3., 5.5.; математика: 5.10.,30.12., 7.3.,16.5. писмени задаци,српски:19.10.,14.12., 21.3.,23.5.; математика: 26.10., 21.12., 28.3.,25.5. VIII Александра Урошевић-писмене вежбе,српски: 2.10., 7.12., 14.3., 9.5. ; математика: 5.10.,30.12., 10.3.,16.5. писмени задаци,српски: 23.10.,13.01., 21.3.,23.5.; математика: 26.10., 14.01., 28.3.,25.5. oo II Ивана Јестротић-писмене вежбе,српски: 6.10., 9.12., 9.3., 5.5.; математика: 16.10., 17.12., 24.3., 20.5.; писмени задаци,српски: 14.10., 14.12., 17.3., 19.5.; математика: 22.10., 23.12., 01.04., 25.5. oo IIIИвана Живковић- писмене вежбе,српски: 2.11., 9.5.; математика: 9.11., 16.5.;писмени задаци,српски: 12.10.,14.12., 14.3., 6.6.; математика: 19.10., 15.12., 7.3., 30.4. II Минире Хани писмене вежбе,српски:14.9., 23.9., 16.10.,20.10.,30.11.,21.12., 25.2.,20.4.,8.6.; математика: 21.9., 30.10., 21.12., 23.2., 27.4., 11.5., 3.4.писмени задаци, математика: 7.10., 12.11., 14.1., 24.3., 11.5., 2.6.