Штампа

Продужени боравак

Коментарисао Школа

Продужени боравак у нашој школи организује се од септембра 2010. године и намењен је за ученике нижих разреда. План и програм продуженог боравка реализује дефектолог - олигофренолог.