...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
osnovnaskolasvsava@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Т.Р. за донације: 840-4354760-02

Стручни кадар школе

Стручни кадар школе окупља високо образоване и мотивисане људе за рад са децом која су са сметњама у развоју и инвалидитетом, а чине га дефектолози различитих профила – олигофренолози, сурдолози, соматопед, реедуактор психомоторике, логопеди, специјални педагог, затим, професор физичке културе и васпитања, наставници енглеског и руског језика, вероучитељ, библиотекар. Током године запослени похађају разна стручна усавршавања која су организована како у школи, тако и ван ње, те на тај начин стичу додатна знања и вештине која им помажу да остваре још боље резултате у свом раду.

Списак запослених

Контактирајте нас

Управа школе

Катарина Томић - директор

Весна Бошковић - дипл.правник, секретар школе

Татјана Цветиновић - дипл.економиста, шеф рачуноводства


Стручни сарадници

Марија Живковић - дипл.педагог

Александра Вуковић Курдулић - мастер библиотекар-информатичар


Наставно особље

Јелена Ђурђевић - дипл. дефектолог

Милица Николић - дипл. дефектолог

Катарина Живановић - дипл. дефектолог

Тања Мијатовић - дипл. дефектолог

Минире Хани - дипл. дефектолог

ЖељкаТодоровић - дипл. дефектолог

Владимир Мишић - дипл. професор физичког васпитања

Никола Стевановић - дипл. теолог, вероучитељ

Александра Поповић - дипл. дефектолог

Анђелка Јевтић - наставник енглеског језика

Наталија Крсмановић - наставник руског језика

Ивана Гератовић - дипл. дефектолог

Снежана Дукић - дипл. дефектолог

Снежана Радовановић - дипл. дефектолог

Мирјана Петровић - дипл. дефектолог

Љубица Илић - мастер дефектолог


Индивидуална настава

Милка Ковачевић - логопед

Татјана Милошевић - логопед

Зорица Петковић - соматопед

Татјана Владисављевић - реедукатор психомоторике


Ваннаставно особље

Марица Урошевић - помоћна радница

Станојка Живковић - помоћна радница

Александар Товитовић - домар

Немања Никаљевић - струковни медицински техничар


Слике школе

Погледајте галерију

Посетите нашу Фејсбук страницу

ОШ Свети Сава

015 341 129

osnovnaskolasvsava@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац