Штампа

Пензионери

Коментарисао Запослени

Милорад Трифуновић, олигофренопедагог и први директор Школе

Љубица Мишковић, олигофренопедагог

Цветин Вилотић, олигофренопедагог и директор Школе

Светлана Пајић, олигофренопедагог и директор Школе

Злата Петрески, олигофренопедагог

Боса Крсмановић,  олигофренопедагог

Драгица Рудаљевић, олигофренопедагог

Светлана Марковић, олигофренопедагог

Марија Кесеровић, олигофренопедагог

Радмила Ђукић, олигофренопедагог

Радмила Стојнић, административно-финансијски радниик

Веља Крстић, олигофренопедагог

Божана Прелић, тифлопедагог

Марија Илић, олигофренопедагог

Бранка Прокић, олигофренопедагог

Гордана Марковић, олигофренопедагог

 

 

Штампа

Наставници разредне и предметне наставе

Коментарисао Запослени

Владисављевић Татјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Ђурђевић Јелена - дипл.дефектолог олигофренолог

Николић Милица - дипл.дефектолог олигофренолог

Живановић Катарина - дипл.дефектолог олигофренолог

Тања Мијатовић, дипл.дефектолог соматопед

Минире Хани - дипл.дефектолог олигофренолог

Петровић Мирјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Урошевић Александра - дипл.дефектолог олигофренолог

Тодоровић Жељка - дипл.дефектолог олигофренолог

Мишић Владимир - дипл.професор физичког васпитања, кинезитерапеут

Бошко Павловић - теолог,  вероучитељ

Александра Поповић- дипломирани дефектолог сурдолог

Марија Симић- дипломирани дефектолог сурдолог

Анђелка Јевтић- дипломирани наставник енглеског језика

Још чланака...