Штампа

Наставници разредне и предметне наставе

Коментарисао Запослени

Владисављевић Татјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Ђурђевић Јелена - дипл.дефектолог олигофренолог

Николић Милица - дипл.дефектолог олигофренолог

Живановић Катарина - дипл.дефектолог олигофренолог

Тања Мијатовић, дипл.дефектолог соматопед

Гератовић Ивана - дипл.дефектолог олигофренолог

Минире Хани - дипл.дефектолог олигофренолог

Рајевић Мирјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Живковић Ивана - професор за специјалну едукацију и рехабилитацију

Урошевић Александра - дипл.дефектолог олигофренолог

Тодоровић Жељка - дипл.дефектолог олигофренолог

Мишић Владимир - дипл.професор физичког васпитања кинезитерапеут

Бошко Павловић - теолог,  вероучитељ