Штампа

Наставници разредне и предметне наставе

Коментарисао Запослени

Владисављевић Татјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Ђурђевић Јелена - дипл.дефектолог олигофренолог

Николић Милица - дипл.дефектолог олигофренолог

Живановић Катарина - дипл.дефектолог олигофренолог

Тања Мијатовић, дипл.дефектолог соматопед

Минире Хани - дипл.дефектолог олигофренолог

Петровић Мирјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Урошевић Александра - дипл.дефектолог олигофренолог

Тодоровић Жељка - дипл.дефектолог олигофренолог

Мишић Владимир - дипл.професор физичког васпитања, кинезитерапеут

Бошко Павловић - теолог,  вероучитељ

Александра Поповић- дипломирани дефектолог сурдолог

Марија Симић- дипломирани дефектолог сурдолог

Анђелка Јевтић- дипломирани наставник енглеског језика