Штампа

Пензионери

Коментарисао Запослени

Милорад Трифуновић, олигофренопедагог и први директор Школе

Љубица Мишковић, олигофренопедагог

Цветин Вилотић, олигофренопедагог и директор Школе

Светлана Пајић, олигофренопедагог и директор Школе

Злата Петрески, олигофренопедагог

Боса Крсмановић,  олигофренопедагог

Драгица Рудаљевић, олигофренопедагог

Светлана Марковић, олигофренопедагог

Марија Кесеровић, олигофренопедагог

Радмила Ђукић, олигофренопедагог

Радмила Стојнић, административно-финансијски радниик

Веља Крстић, олигофренопедагог

Божана Прелић, тифлопедагог

Марија Илић, олигофренопедагог

Бранка Прокић, олигофренопедагог

Гордана Марковић, олигофренопедагог

 

 

Штампа

Наставници разредне и предметне наставе

Коментарисао Запослени

Владисављевић Татјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Ђурђевић Јелена - дипл.дефектолог олигофренолог

Николић Милица - дипл.дефектолог олигофренолог

Живановић Катарина - дипл.дефектолог олигофренолог

Тања Мијатовић, дипл.дефектолог соматопед

Гератовић Ивана - дипл.дефектолог олигофренолог

Минире Хани - дипл.дефектолог олигофренолог

Рајевић Мирјана - дипл.дефектолог олигофренолог

Живковић Ивана - професор за специјалну едукацију и рехабилитацију

Урошевић Александра - дипл.дефектолог олигофренолог

Тодоровић Жељка - дипл.дефектолог олигофренолог

Мишић Владимир - дипл.професор физичког васпитања кинезитерапеут

Бошко Павловић - теолог,  вероучитељ

Још чланака...