Штампа

Пензионери

Коментарисао Запослени

Милорад Трифуновић, олигофренопедагог и први директор Школе

Љубица Мишковић, олигофренопедагог

Цветин Вилотић, олигофренопедагог и директор Школе

Светлана Пајић, олигофренопедагог и директор Школе

Злата Петрески, олигофренопедагог

Боса Крсмановић,  олигофренопедагог

Драгица Рудаљевић, олигофренопедагог

Светлана Марковић, олигофренопедагог

Марија Кесеровић, олигофренопедагог

Радмила Ђукић, олигофренопедагог

Радмила Стојнић, административно-финансијски радниик

Веља Крстић, олигофренопедагог

Божана Прелић, тифлопедагог

Марија Илић, олигофренопедагог

Бранка Прокић, олигофренопедагог

Гордана Марковић, олигофренопедагог